Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

niedziela, 28 sierpnia 2011

Menedżer naukowcem, Forbes, wrzesień 2011

"[...] Czy „dr” przed nazwiskiem menedżera to szansa na lepszy status zawodowy, czy tylko kwestia prestiżu? Tak naprawdę coś o wiele więcej – możliwość własnego rozwoju. Największe korzyści z doktoratów czerpią ci, którzy to zrozumieją.

Prof. Janusz Filipiak, prezes i główny akcjonariusz Comarchu, radzi, aby doktoranci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, przerwali pracę zawodową i skoncentrowali się na naukowej.
– Powinni wykonać badania, przygotować rozprawę, zdobyć wiedzę, a potem ewentualnie wrócić do biznesu – tłumaczy. – W Comarchu kilka osób próbuje pracować i robić doktorat. Obserwuję, jak się frustrują. Zaczynając, mają ambicję, chęci, zamierzają pracować zawodowo, mieć rodzinę i robić badania, ale to ich przerasta. W efekcie mają sami do siebie pretensje, a nie powinni, bo to przekracza możliwości większości osób – uważa prof. Filipiak.
Jego praca naukowa dotyczyła między innymi zagadnień optymalizacji oraz modelowania systemów złożonych.
Gdy został przedsiębiorcą, praca naukowa przydała mu się między innymi do organizacji firmy, modelowania przepływów informacji i ich wykorzystania oraz podejmowania decyzji.
Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na porzucenie pracy zawodowej. Przyczyna jest prozaiczna – stypendia doktorantów są symboliczne.

W bardziej komfortowej sytuacji są osoby, które zaczęły doktorat po osiągnięciu wysokiej pozycji zawodowej. Witold Moszyński, dyrektor departamentu zarządzania zasobami ludzkimi w zajmującym się doradztwem finansowym Money Expert, przygotowuje doktorat z dziedziny HR. Dokładnego tematu jeszcze nie wybrał, ale to nic nadzwyczajnego – temat pracy doktorskiej nierzadko ewoluuje i krystalizuje się w trakcie nauki.
– Łączenie pracy, studiów i życia prywatnego nie jest łatwe, ale jak pokazuje przykład mojej żony, chcieć znaczy móc. Nie tylko pracuje zawodowo, a ze względu na moje godziny pracy poświęca więcej czasu na wychowywanie dwójki dzieci, ale jeszcze w tym roku odebrała dyplom doktora nauk medycznych – opowiada z dumą Moszyński.
On sam w pracy badawczej koncentruje się na poszukiwaniu zależności między metodami pracy menedżerów a osiąganymi przez nich efektami zarządzania. Podjął studia, gdyż chciał poszerzyć wiedzę na temat metod badawczych służących ocenie efektywności organizacji i pracowników. Uważa, że powinna się tym interesować każda firma. Choć już po pierwszym roku studiów doktoranckich założenia badań ewoluowały, to – jak podkreśla – fakt, że intuicyjnie formułowane tezy znajdują potwierdzenie, motywuje go do dalszej pracy naukowej.
[...]"


Autor: Magdalena Gryn"Łazarski Success Stories" - Wywiad z Witoldem Moszyńskim, Dyrektorem HR, absolwentem studiów MBA HR


Autor: Gracjan Krupski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Klubu Absolwenta Uczelnia Łazarskiego, 10.06.2011 r.

piątek, 12 sierpnia 2011

Magiczna liczba 10.000 odwiedzin strony moszynski.pl przekroczona! :-)


Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny!

Po powrocie z urlopu popracuję nad zwiększeniem mojej aktwyności w poszukiwaniu i dzieleniu się na blogu HR-owymi newsami! :-)

"Misja kadrowego" | "The Human Resources Manager"


reż. Eran Riklis, Izrael/Niemcy/Francja/Rumunia 2010, 103 min
żródło: http://www.againstgravity.pl/misja_kadrowego