Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 27 grudnia 2014

PKP S.A. z certyfikatem Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

PKP S.A. rozpoczęły ten rok wyróżnieniem "Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014", natomiast kończą Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”, otrzymanym w ramach jubileuszowej, XV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W składzie rady konkursu znaleźli się m.in. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Jacek Męcina, oraz prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Od pierwszej edycji konkurs wspiera Prezes Narodowego Banku Polskiego.  

​Tak udany rok to wynik połączenia efektywnego zarządzania nieruchomościami i pełnienia nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Grupy PKP, z jednoczesnym angażowaniem pracowników w budowę organizacji nowoczesnej, uczącej się i skupiającej pod swoimi skrzydłami pracowników o otwartym umyśle, pełnych entuzjazmu i skutecznych w działaniu.
- Fakt, że jako pierwsi w Polsce wdrażamy w pełni system SAP Success Factors - wg rankingu Gartnera najlepsze rozwiązanie na świecie - może brzmieć nieco tajemniczo - mówi Witold Moszyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, który odbierał nagrodę w imieniu PKP S.A. - Fenomen tkwi w tym, że system ten pozwolił na rozpoczęcie szeregu procesów, projektów i inicjatyw. Mam na myśli m.in. ocenę kompetencji, zarządzanie przez cele, wyznaczanie ścieżek karier, realizację projektów szkoleniowo-rozwojowych czy wprowadzenie wewnętrznego rynku pracy. Wszystkie tworzą integralną, komplementarną całość i właśnie to holistyczne podejście doceniła kapituła konkursu - podsumował Witold Moszyński.

Tworzymy naprawdę potężną, a jednak subtelną machinę, każdy krok jest przemyślany, podnosząc jakość zarządzania kapitałem ludzkim PKP S.A. Trwające zmiany tworzą wizerunek spółki jako odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy. Słuchamy, uczymy się i działamy, a fakt, że nasze dokonania znajdują uznanie w oczach niezależnych ekspertów, pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość.​

Witold Moszyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim PKP S.A., odbiera certyfikat „Profesjonalne ZZL” od Przewodniczącego Konkursu „Lider ZZL”, prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego.