Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 19 listopada 2011

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki 2011 dla Money Expert S.A.


"Zdobycie Godła Inwestor w Kapitał Ludzki jest bez wątpienia dużym wyróżnieniem, zwłaszcza, gdy następuje -tak jak w przypadku Money Expert S.A.- drugi rok z rzędu.

Decyzja Rady Programu IwKL o przyznaniu nam tego wyróżnienia, będąca wynikiem ponownego audytu polityki personalnej prowadzonej w naszej spółce, jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale także swego rodzaju zobowiązaniem do dalszego podnoszenia HR-owych standardów.

Money Expert S.A. dba o rozwój swoich pracowników nie tylko inwestując w ich wdrożenie do pracy pozwalające osiągać im oczekiwane wyniki oraz czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu, ale także inwestując w szkolenia rozwijające kompetencje niezbędne do przygotowania się do nowych ról, jakie przyjdzie poszczególnym pracownikom odegrać w naszej organizacji w przyszłości. Wspieramy również angażowanie się w różne inicjatywy zewnętrzne. Efektem tego było otrzymanie prestiżowego wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY.
Są to jedynie przykłady osiągnięć naszych pracowników wskazujące, iż najlepszą formą inwestycji jest inwestycja w ludzi. Takie podejście jest fundamentem polityki personalnej naszej firmy.

Przywiązujemy też dużą wagę do weryfikacji polityki personalnej i generalnie do badań organizacji, bowiem to one pozwalają w sposób zobiektywizowany spojrzeć na aktualną sytuację firmy. Prócz badań zrealizowanych we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach programu certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki, moich własnych - mierzących jakość pracy w zespole, jesteśmy też świeżo po przeprowadzeniu Badania Kultury Organizacyjnej opartego na uznanym modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna, którego wynikami podzieliliśmy się podczas naszej prelekcji na XIV Kongresie Kadry w Warszawie.
Ponieważ prowadzone przez nas badania są zawsze ściśle osadzone w realiach biznesowych i są powiązane z potrzebami naszej organizacji, dlatego też ich wyniki mają znaczny wpływ się na strategiczne decyzje zarządcze."

wypowiedź z dnia: 2011-11-07, po odebraniu Godła IwKL 

Witold Moszyński
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Money Expert S.A

środa, 2 listopada 2011

HR - 20 lat minęło... - Witold Moszyński: "Lot na księżyc już za nami, teraz czeka nas lot na Marsa"

Videozaproszenie na XIV Kongres Kadry - 8.XI.2011, godz. 13:40, Sala nr 1, Hotel Marriott - Warszawa

Zaproszenie na prelekcję "Kultura Organizacyjna - diagnoza i zmiana" podczas XIV Kongresu Kadry! - Witold Moszyński & Leszek GreńSerdecznie zapraszamy na naszą prelekcję, która odbędzie się 8.XI.2011, o godz. 13:40, w Sali nr 1, w Hotelu Marriott w Warszawie podczas XIV Kongresu Kadry:

Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana.

Czyli jak Cameron i Quinn pomogli nam zainicjować zmiany kultury organizacyjnej?

20 lat rozwoju polskiego HR-u  pozwoliło osiągnąć ten poziom świadomości managementu odpowiedzialnego w organizacjach za kapitał ludzki, iż znaczenie kultury organizacyjnej i jej ogromny wpływ na efektywność przedsiębiorstw pozostaje w tym gronie bezdyskusyjny. Jednak efektywne zarządzanie tym złożonym obszarem nadal jest domeną nielicznych „wtajemniczonych” HR-owców i Zarządów.  W ramach naszego case study podzielimy się niepublikowanymi dotąd wynikami badań przeprowadzonych w polskiej instytucji finansowej Money Expert S.A., opartych na słynnym modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna. Podczas wystąpienia przedstawimy obok metod i narzędzi wykorzystywanych w naszym projekcie badawczym, również te działania HR, które służą rozwojowi efektywności spółki i wzmacnianiu spójności jej kultury organizacyjnej. Dostarczymy wskazówek jak przygotowywać organizację do zmierzenia się różnymi wyzwaniami, w tym tymi,
które zostały wskazane w międzynarodowym badaniu International Survey on HR needs.Kluczowe zagadnienia prelekcji eksperckiej:

1.Jak badać i zrozumieć kulturę organizacyjną na przykładzie polskiej instytucji finansowej?
2.Jak powiązać oczekiwane efekty projektów biznesowych ze świadomym zarządzaniem kulturą organizacyjną?
3.Do jakich zmian inicjowanych przez zespół HR przyczyniło się badanie kultury organizacyjnej w Money Expert S.A.?
4.W jaki sposób postrzeganie aktualnej i oczekiwanej kultury organizacyjnej na różnych szczeblach zarządzania determinuje metody zarządzania różnorodnością?
5.Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych metod badawczych?


Prelegenci:

Witold Moszyński                            Leszek Greń
Dyrektor Departamentu                    Prezes Zarządu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Money Expert S.A.                          Greń Communication
                                                     Sp. z o.o.