Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 28 marca 2015

HR Executive Meeting - 12.03.2015W czwartek, 12 marca w Hotelu Mercure Warszawa Centrum miało miejsce strategiczne spotkanie Członków Instytucjonalnych PSZK – HR Executive Meeting. Podczas wydarzenia, które przyjęło formułę warsztatową, Członkowie Stowarzyszenia dyskutowali na temat aktualnych wyzwań i potrzeb działów personalnych.

Punktem wyjścia do warsztatów były wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Debata skoncentrowała się wokół zagadnienia szkolnictwa zawodowego - uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami oraz prezentowali pomysły służące poprawie kondycji i jakości kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Tematem poruszonym w dyskusji było też budowanie efektywnej współpracy pracodawców z uczelniami.

Analiza i wnioski z HR Executive Meeting będą dostępne już wkrótce.

Galeria zdjęć z wydarzenia

Źródło: PSZK