Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

środa, 19 marca 2014

XIX Kongres Kadry - "Kolej na zmiany - projekt PKP. Człowiek, ryzyka, perspektywy". Zapraszamy 07.05.2014, o godz. 13:50!

mlodymuzykroku.tvp.pl

Polecam uwadze: mlodymuzykroku.tvp.pl

W końcu zauważono w Polsce zdolnych instrumentalistów, prezentując ich jednocześnie szerszej publiczności, a nie zamykając Młode Talenty w wąskim muzycznym światku.

Na tle innych telewizyjnych show ten bardzo pozytywnie się wyróżnia i to NIE wulgaryzmem, czy rozbrajającymi tekstami jurorów, lecz ich kulturą osobistą, ale przede wszystkim faktycznym talentem samych uczestników konkursu.

Brawo dla TVP Kultura!

niedziela, 16 marca 2014

PKP S.A. Przedsiębiorstwem Przyszłości


Na przestrzeni kilku ostatnich lat jesteśmy świadkami dynamicznych przeobrażeń zachodzących w PKP S.A. Wyrazem tego są regularnie przeprowadzane zmiany, ulepszanie procesów, wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych usprawniających codzienną pracę, szkolenia i wiele innych. Wszystko to w znaczący sposób przyczynia się do coraz efektywniejszego funkcjonowania całej organizacji i przekształcania się PKP S.A. w nowoczesne przedsiębiorstwo z sukcesem działające w konkurencyjnej gospodarce. To, że PKP S.A. zmieniają swoje oblicze zauważyło również otoczenie rynkowe i niezależne instytucje. Nasze starania w tym zakresie doceniono, przyznając PKP S.A. certyfikat „Przedsiębiorstwa Przyszłości 2014”.
 
To prestiżowe wyróżnienie zostało nadane w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”.
 
Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie nowoczesnych polskich firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wykazując jednocześnie troskę o rozwój pracowników oraz z powodzeniem realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
PKP S.A. zostały laureatem I edycji Programu w uznaniu za działania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnej strategii zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku w oparciu o zasoby niematerialne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza wiedzę. W opinii ekspertów, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić w Spółce nowoczesne rozwiązania HR na skalę niespotykaną w całej, ponad dziesięcioletniej historii działalności PKP S.A. Według Komisji wdrożone rozwiązania cechuje znaczący poziom innowacyjności i użyteczności w praktyce zarządzania firmą. Wysoko oceniono zwłaszcza wprowadzenie systemu do zarządzania projektami rekrutacyjnymi, wdrożenie systemów do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz implementację nowych funkcjonalności w ramach intranetu Spółki. Doceniono również politykę kadrową, w której priorytetowo traktuje się rozwój kompetencji pracowników, w tym organizację szkoleń, staży, kursów czy udzielanie dofinansowania do studiów.
Zauważono również podejmowane przez kierownictwo firmy inicjatywy współpracy ze szkołami wyższymi oraz projekty badawcze realizowane w PKP S.A. i adresowane do pracowników firmy, w tym: „Barometr HR” oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników. Zwrócono również uwagę na umiejętne wykorzystywanie przez kadrę menedżerską PKP S.A. instrumentów HR jako narzędzi wspomagających procesy zarządzania zmianą podając za przykład projekt centralizacji obszaru finansów, rachunkowości i rozliczeń, zgodnie z założeniem, iż zmiany organizacyjne powinny „budować, a nie niszczyć”. Recenzenci zwrócili ponadto uwagę na dodatkowy, wartościowy element polityki PKP S.A. w obszarze HR, którego celem jest umacnianie kultury organizacyjnej firmy (nie tylko w odniesieniu do Spółki PKP S.A., ale całej Grupy PKP) – tj. program „Zareaguj”, ukierunkowany na przygotowanie i wdrożenie w Grupie PKP „Kodeksu Etyki” oraz procedur przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym. 
 
- Każdą firmę uczestniczącą w naszym projekcie oceniało niezależnie od siebie 2 recenzentów – członków Komisji Certyfikującej, rekrutujących się spośród naukowców z udokumentowanym dorobkiem teoretycznym lub praktycznym w dziedzinie zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i HR. Certyfikaty nadawaliśmy firmom, które uzyskały w procedurze oceny co najmniej 70 punktów na 120 możliwych. PKP S.A. znalazły się w tym gronie, czego serdecznie Państwu gratuluję. – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, główny organizator Programu. Warto podkreślić, że wśród audytorów były m.in. takie osobistości ze świata nauki jak: prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Anna Syrek-Kosowska, honorowy vice-president The International Society for Coaching Psychology przy Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, prof. Maciej Mitręga, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prof. Zbigniew Widera, prezes Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Z sylwetkami recenzentów oraz szerzej o idei Programu można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Programu TUTAJ.
 
Wyniki Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zostały oficjalnie ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 12 marca br. Pamiątkowy dyplom i statuetkę potwierdzającą nadanie certyfikatu „Przedsiębiorstwa Przyszłości” w imieniu PKP S.A. odebrali: Piotr Ciżkowicz – Członek Zarządu oraz Witold Moszyński – Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikat tym bardziej cieszy, że wg. Komisji Certyfikującej, uzyskać go mogły tylko te firmy, które dowiodły wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zdaniem Komisji to właśnie od potencjału ludzkiego i umiejętności jego wykorzystania zależy dziś poziom innowacyjności i nowoczesności przedsiębiorstw, które z kolei przekładają się na osiąganie przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Uzyskany tytuł ma nie tylko pozytywny wydźwięk wizerunkowy, ale potwierdza też wyraźnie, że zdefiniowane przez Grupę PKP wartości – w tym Nowoczesność – nie są tylko wizją przyszłości, ale mają swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach i są dostrzegane przez niezależne otoczenie zewnętrzne.
 
Organizatorem merytorycznym Programu "Przedsiębiorstwo Przyszłości" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest projektem cyklicznym, a certyfikaty przyznawane są na rok. Kolejna, II edycja Programu rozpocznie się jesienią 2014 roku.

 
Źródło: PKP S.A. oraz http://www.przedsiebiorstwoprzyszlosci.pl

sobota, 15 marca 2014

KAŻDA WASZA OPNIA SIĘ LICZY!

Obecny rozkład respondentów naszego badania wg płci:
- Kobiety: 323 respondentki (w tym 84 Prezeski)
- Mężczyźni: 519 respondentów (w tym 166 Prezesów)...


Drogie Panie!
Wierzymy, że zechcecie podzielić się swoimi opiniami nt. funkcjonowania i rozwoju polskich firm - co najmniej tak licznie jak Panowie!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety (zostało już niewiele czasu):


Autorzy badania:
www.moszynski.pl & www.annaszubert.com

czwartek, 6 marca 2014

Porwany Dyrektor Personalny na Krymie

źródło: http://fakty.interia.pl/news-ukrainska-prawda-dyrektor-personalny-ukrainskiej-strazy-gran,nId,1352519

Dyrektor personalny ukraińskiej Straży Granicznej został porwany przez nieznanych sprawców - donosi portal "Ukraińska Prawda".
Jak wynika z informacji "Ukraińskiej Prawdy", Mychajło Kowal został porwany na Krymie. 
Informację tę potwierdził zastępca przewodniczącego ukraińskiej Służby Granicznej Siergiej Astakhov. - Zaangażowaliśmy już w sprawę policję, która podejmuje wszystkie możliwe kroki, aby go odnaleźć - dodał. Świadek zdarzenia twierdzi, iż samochód, którym jechał Kowal, został zatrzymany przez rosyjskich motocyklistów, którzy przebili opony w aucie i porwali dyrektora.