Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

czwartek, 27 maja 2010

"Bo planować to trzeba umić" ;-)


Kolejny ciekawy webcast PROFES za nami. Tym razem oczywiście temat też był bardzo aktualny, zwłaszcza w kontekście trwającego w PARP naboru wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych - planowanie projektów EFS.


Ach, żeby ta świadomość potrzeby profesjonalnego planowania była nieco bardziej powszechna, to polskie zespoły projektowe miałyby nieporównywalnie lepsze efekty...

Damals in Deutschland, haben wir mit meiner Projektgruppe schon ganz gut geplannt ;-)

Co usprawnia wzajemną współpracę?

Gdy trzy-ma-my stan-dard w pra-cy i stan-dard us-ta-leń,
Wszyst-kim łat-wiej się pra-cuje i jest mniej za-ża-leń! J

niedziela, 23 maja 2010

Ciekawe cytaty ~ Zaufanie w pracy

Hans Ramo: "Zaufanie w pracy jest czymś kruchym i zmiennym w czasie; wymaga komunikacji, która opiera się na wykorzystaniu odpowiednich momentów do tego, by zachować się sprawiedliwie."

środa, 19 maja 2010

Kto siedzi we wnioskach o dofinansowanie z EFS ten wie...

... że zakrętów podczas ich pisania jest wiele. Dziś natknąłem się na 2 z nich:

pierwszy zakręt
 dotyczył tego, czy w definicji "pracownika" stosowanej przez PARP mieszczą się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gosp. zatrudnione na umowach zlecenia? 

Obiegowa opinia mówi: tak, wliczamy do tej grupy zleceniobiorców, ale jeżeli literalnie potraktować poszczególne wytyczne, sięgając do przepisów, na które się one powołują, to już mogą pojawić się nie tylko wątpliwości, a wręcz przekonanie, że do puli pracowników nie powinny być wliczane osoby posiadające zawartą z danym pracodawcą wyłącznie umowę zlecenia, lecz tylko te, które posiadając taką umowę pozostają z daną firmą równolegle w stosunku pracy.


drugi zakręt dotyczył tego jak wyliczyć wskaźnik RJR (rocznych jednostek roboczych), który to ma decydujący wpływ na zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do MŚP lub dużych przedsiębiorstw, a to natomiast na poziom możliwego dofinansowania, w sytuacji gdy firma nie tylko zatrudnia pracowników w różnych wymiarach etatów, ale rekrutację realizuje w kolejnych miesiącach roku, co wpływa na pojawianie się ułamkowych części jednostek RJR.


Komunikacja wewnętrzna to jedno z największych wyzwań każdej firmy

Wbrew pozorom o sukcesach firm nie decyduje przede wszystkim to, jak ich piony sprzedaży radzą sobie z akwizycją, pozyskiwaniem nowych klientów, czy też z realizacją cross,- i up-sellingu. To są już prawie końcowe etapy w procesie budowania efektywności i rentowności przedsiębiorstwa. Wiele znanych mi firm "jedzie na hamulcu ręcznym mimo, że ich auta mają teoretycznie znakomite osiągi w wielu parametrach", gdyż komunikację wewnętrzną realizują w sposób intuicyjny, a nie zaplanowany. Zaplanowany nie oznacza propagandowy, lecz taki, aby właściwe informacje docierały do właściwych osób we właściwym miejscu i czasie. 
Czy ktokolwiek, kto miał do czynienia z zarządzaniem choćby w skali mikro, odważyłby się powiedzieć, że tyle ww. warunków efektywnej komunikacji wewnętrznej (a to jeszcze nie wszystkie) może, w sposób powtarzalny, zachodzić w drodze przypadku? - A mimo, iż wydawać by się mogło, że jest to oczywiste nie tylko dla doświadczonego managera, to konsultanci firm doradczych mają pełne ręce roboty przy usprawnianiu komunikacji wewnętrznej w firmach swoich Klientów.
Co stoi zatem na przeszkodzie, aby komunikacja wewnętrzna zamiast niejednokrotnie hamować realizację projektów, stanowiła dla nich naoliwiony mechanizm usprawniający działanie zespołów projektowych? Moje obserwacje budzą moją trwogę, bowiem prostota odpowiedzi zdaje się być zbyt banalna. W mojej skromnej ocenie dysfunkcje w komunikacji pojawiają się na ogół stąd, że nie rozmawiamy ze sobą, o tym jak będziemy przekazywać sobie poszczególne informacje i jakie oczekiwania każda ze stron przekazu ma względem siebie, bowiem od razu przystępujemy do realizacji zadań/projektów, bo "nie ma co tracić czasu". No właśnie - i właśnie dlatego, tyle godzin co dzień tracimy.

wtorek, 11 maja 2010

HR-owcy nie traćcie czasu - Konkurs PARP „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" OGŁOSZONY!

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej PARP konkurs prowadzony jest w okresie
od 6 maja 2010 - do 7 czerwca 2010.  (wnioski należy składać do 7 czerwca do godz.16.30).
Szczegóły TUTAJ

Powodzenia! :-)
wm

czwartek, 6 maja 2010

Brałem dziś udział w bardzo ciekawym webcaście firmy PROFES ...
Po raz kolejny miałem okazję przekonać się dziś, że jak firma PROFES zabiera się za realizację czegokolwiek, to robi to w pełni profesjonalnie - rekomenduję udział w webcastach realizowanych przez tę firmę szkoleniową.

poniedziałek, 3 maja 2010

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ Mazurek 3 maja ♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
czytaj dalej
23 kwietnia 1831, Kałuszyn
Mazurek 3 maja • Rajnold Suchodolski

Wystąpienie Boba Kellehera (USA) podczas XI Kongresu Kadry

Bez wątpienia warto też odnotować wystąpienie na XI Kongresie Kadry Boba Kellehera, światowego, wielokrotnie nagradzanego mówcy, konsultanta w obszarze budowania zaangażowania pracowników i przywództwa, który podróżując po całym świecie doradza i inspiruje różne organizacje i ich liderów.
Jego prelekcja w Warszawie dotyczyła 13 trendów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, z którymi muszą zmierzyć się liderzy dzisiejszych czasów, zwłaszcza w kontekście dzisiejszej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej. 
Bob Kelleher mówiąc o tym jak najlepiej zarządzać kapitałem ludzkim zwracał uwagę m.in. na takie aspekty jak obecne i przyszłe zmiany demograficzne, wpływy globalizacji, różnice pokoleniowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, zaangażowanie pracowników będących przedstawicielami różnych pokoleń, innowacje, sieci społeczne.


Bob podkreślał, że:
- "musimy być marketerami [promować nasze firmy - przyp.autora], gdyż pracownicy chcą pracować dla "światowych" firm, a ludzie na ogół cieszą się tym, że mogą być w ważnym miejscu" (Trend 12), 
- "Warto kochać pracowników nawet wtedy kiedy odchodzą" i pamiętać, że media społeczne dają dziś możliwość opowiedzenia setkom, tysiącom ludzi o swoich wrażeniach wynikających z relacji z ex-pracodawcą (Trend 10 - Wykorzystanie mediów społecznych)
- "Greed is not good" (Trend 13) - "im dłużej jestem w biznesie, tym bardziej jestem przekonany, że musimy przeciwdziałać negatywnemu nastawieniu. Smutek nie jest dobrą rzeczą."
- "To od nas zależy to w jaki sposób pracownicy będą mogli odczuć różnicę w przyszłości."
- "Nie można odnosić sukcesów i korzyści nadmiernie wykorzystując środowisko."
- "Byłem osobą, która nie cierpiała matematyki w szkole, dlatego zająłem się ZZL" (Trend 5 - Różnorodność)
- "Dlaczego jestem dziś w Polsce, bo ktoś poszukał w internecie i znalazł mnie, kiedyś nie byłoby to możliwe [...] Córka spytała mnie czemu nie zrobisz tej konferencji przez YouTube, to cię nie będzie nic kosztowało [...] (Trend 7 - Potrzeba innowacji)


By nie odbierać Bobowi Kellehrowi chleba ;-) nie będę przytaczał wszystkich omawianych przez niego trendów ZZL, wątków jego prelekcji, czy też prezentowanych podczas wystapienia bardzo ciekawych myśli i spostrzeżeń.
Więcej można znaleźć m.in. na:
http://employeeengagement.ning.com/profiles/profile/show?id=BobKelleherXI Kongres Kadry już za nami ...

Dużo się działo ... tak podczas sesji plenarnych, prelekcji, warsztatów, paneli dyskusyjnych jak i w częściach mniej oficjalnych, w tym na wieczornej imprezie po pierwszym dniu Kongresu. :-) HR-cy pokazali, że też potrafią się świetnie bawić i nie ustępują pola marketingowcom - choć przyznać trzeba, że imprezy SMB (Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego) też bardzo miło wspominam. :-)

Ciężko byłoby pokusić się o pełne podsumowanie wszystkich wystąpień, ale warto położyć akcent na tych, które na pewno na dłużej pozostaną w mojej pamięci.

Moim NUMBER 1 zdecydowanie był jednak nie którykolwiek warsztat, case study, czy prelekcja podczas sesji plenarnych, lecz pokaz  filmu, którego bohaterem był Benjamin Zander - dyrygent The Boston Philharmonic Orchestra.

Obserwowanie jego metod angażowania ludzi, z pewnością może inspirować nie jednego HR Managera.


Benjamin Zander: "Może powinniśmy myśleć, że jesteśmy w sym-fo-nii, tu nie chodzi o wygrywanie, chodzi o współbrzmienie, dyrygent nie jest zwierzchnikiem, jest kanałem do możliwości jakie mają ludzie"

W internecie także można znaleźć nagrania wystąpień Benjamina Zandera np. podczas World Economic Forum w Davos - polecam: