Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 27 grudnia 2014

PKP S.A. z certyfikatem Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

PKP S.A. rozpoczęły ten rok wyróżnieniem "Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014", natomiast kończą Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”, otrzymanym w ramach jubileuszowej, XV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W składzie rady konkursu znaleźli się m.in. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Jacek Męcina, oraz prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Od pierwszej edycji konkurs wspiera Prezes Narodowego Banku Polskiego.  

​Tak udany rok to wynik połączenia efektywnego zarządzania nieruchomościami i pełnienia nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Grupy PKP, z jednoczesnym angażowaniem pracowników w budowę organizacji nowoczesnej, uczącej się i skupiającej pod swoimi skrzydłami pracowników o otwartym umyśle, pełnych entuzjazmu i skutecznych w działaniu.
- Fakt, że jako pierwsi w Polsce wdrażamy w pełni system SAP Success Factors - wg rankingu Gartnera najlepsze rozwiązanie na świecie - może brzmieć nieco tajemniczo - mówi Witold Moszyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, który odbierał nagrodę w imieniu PKP S.A. - Fenomen tkwi w tym, że system ten pozwolił na rozpoczęcie szeregu procesów, projektów i inicjatyw. Mam na myśli m.in. ocenę kompetencji, zarządzanie przez cele, wyznaczanie ścieżek karier, realizację projektów szkoleniowo-rozwojowych czy wprowadzenie wewnętrznego rynku pracy. Wszystkie tworzą integralną, komplementarną całość i właśnie to holistyczne podejście doceniła kapituła konkursu - podsumował Witold Moszyński.

Tworzymy naprawdę potężną, a jednak subtelną machinę, każdy krok jest przemyślany, podnosząc jakość zarządzania kapitałem ludzkim PKP S.A. Trwające zmiany tworzą wizerunek spółki jako odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy. Słuchamy, uczymy się i działamy, a fakt, że nasze dokonania znajdują uznanie w oczach niezależnych ekspertów, pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość.​

Witold Moszyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim PKP S.A., odbiera certyfikat „Profesjonalne ZZL” od Przewodniczącego Konkursu „Lider ZZL”, prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego.


niedziela, 23 listopada 2014

Czy ZKL w chmurze jest odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników?

http://www.asmeurope.com/TD52014O/programa.html
http://www.asmeurope.com/TD52014O/programa.html
 
Czy zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze jest odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników?
  • Jak identyfikować potrzeby szkoleniowo-rozwojowe w dużych organizacjach, o złożonej strukturze organizacyjnej, rozproszonych geograficznie i zróżnicowanych kulturowo?
  • W jaki sposób pozyskiwać i negocjować budżet szkoleniowy?
  • Jak zaangażować managerów do pełnienia aktywnej roli w rozwijaniu ich podwładnych?
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych organizacjach, a dalsza informatyzacja obszaru HRM
  • Czy Talent Management w modelu cloud jest odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników?
 
Sheraton Warsaw Hotel
ul. B. Prusa 2 · Warsaw 00-493 · Poland
Phone: (48)(22) 450 6100

http://www.sheraton.pl/
     
 

środa, 19 marca 2014

XIX Kongres Kadry - "Kolej na zmiany - projekt PKP. Człowiek, ryzyka, perspektywy". Zapraszamy 07.05.2014, o godz. 13:50!

mlodymuzykroku.tvp.pl

Polecam uwadze: mlodymuzykroku.tvp.pl

W końcu zauważono w Polsce zdolnych instrumentalistów, prezentując ich jednocześnie szerszej publiczności, a nie zamykając Młode Talenty w wąskim muzycznym światku.

Na tle innych telewizyjnych show ten bardzo pozytywnie się wyróżnia i to NIE wulgaryzmem, czy rozbrajającymi tekstami jurorów, lecz ich kulturą osobistą, ale przede wszystkim faktycznym talentem samych uczestników konkursu.

Brawo dla TVP Kultura!

niedziela, 16 marca 2014

PKP S.A. Przedsiębiorstwem Przyszłości


Na przestrzeni kilku ostatnich lat jesteśmy świadkami dynamicznych przeobrażeń zachodzących w PKP S.A. Wyrazem tego są regularnie przeprowadzane zmiany, ulepszanie procesów, wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych usprawniających codzienną pracę, szkolenia i wiele innych. Wszystko to w znaczący sposób przyczynia się do coraz efektywniejszego funkcjonowania całej organizacji i przekształcania się PKP S.A. w nowoczesne przedsiębiorstwo z sukcesem działające w konkurencyjnej gospodarce. To, że PKP S.A. zmieniają swoje oblicze zauważyło również otoczenie rynkowe i niezależne instytucje. Nasze starania w tym zakresie doceniono, przyznając PKP S.A. certyfikat „Przedsiębiorstwa Przyszłości 2014”.
 
To prestiżowe wyróżnienie zostało nadane w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”.
 
Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie nowoczesnych polskich firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wykazując jednocześnie troskę o rozwój pracowników oraz z powodzeniem realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
PKP S.A. zostały laureatem I edycji Programu w uznaniu za działania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnej strategii zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku w oparciu o zasoby niematerialne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza wiedzę. W opinii ekspertów, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić w Spółce nowoczesne rozwiązania HR na skalę niespotykaną w całej, ponad dziesięcioletniej historii działalności PKP S.A. Według Komisji wdrożone rozwiązania cechuje znaczący poziom innowacyjności i użyteczności w praktyce zarządzania firmą. Wysoko oceniono zwłaszcza wprowadzenie systemu do zarządzania projektami rekrutacyjnymi, wdrożenie systemów do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz implementację nowych funkcjonalności w ramach intranetu Spółki. Doceniono również politykę kadrową, w której priorytetowo traktuje się rozwój kompetencji pracowników, w tym organizację szkoleń, staży, kursów czy udzielanie dofinansowania do studiów.
Zauważono również podejmowane przez kierownictwo firmy inicjatywy współpracy ze szkołami wyższymi oraz projekty badawcze realizowane w PKP S.A. i adresowane do pracowników firmy, w tym: „Barometr HR” oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników. Zwrócono również uwagę na umiejętne wykorzystywanie przez kadrę menedżerską PKP S.A. instrumentów HR jako narzędzi wspomagających procesy zarządzania zmianą podając za przykład projekt centralizacji obszaru finansów, rachunkowości i rozliczeń, zgodnie z założeniem, iż zmiany organizacyjne powinny „budować, a nie niszczyć”. Recenzenci zwrócili ponadto uwagę na dodatkowy, wartościowy element polityki PKP S.A. w obszarze HR, którego celem jest umacnianie kultury organizacyjnej firmy (nie tylko w odniesieniu do Spółki PKP S.A., ale całej Grupy PKP) – tj. program „Zareaguj”, ukierunkowany na przygotowanie i wdrożenie w Grupie PKP „Kodeksu Etyki” oraz procedur przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym. 
 
- Każdą firmę uczestniczącą w naszym projekcie oceniało niezależnie od siebie 2 recenzentów – członków Komisji Certyfikującej, rekrutujących się spośród naukowców z udokumentowanym dorobkiem teoretycznym lub praktycznym w dziedzinie zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i HR. Certyfikaty nadawaliśmy firmom, które uzyskały w procedurze oceny co najmniej 70 punktów na 120 możliwych. PKP S.A. znalazły się w tym gronie, czego serdecznie Państwu gratuluję. – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, główny organizator Programu. Warto podkreślić, że wśród audytorów były m.in. takie osobistości ze świata nauki jak: prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Anna Syrek-Kosowska, honorowy vice-president The International Society for Coaching Psychology przy Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, prof. Maciej Mitręga, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prof. Zbigniew Widera, prezes Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Z sylwetkami recenzentów oraz szerzej o idei Programu można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Programu TUTAJ.
 
Wyniki Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zostały oficjalnie ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 12 marca br. Pamiątkowy dyplom i statuetkę potwierdzającą nadanie certyfikatu „Przedsiębiorstwa Przyszłości” w imieniu PKP S.A. odebrali: Piotr Ciżkowicz – Członek Zarządu oraz Witold Moszyński – Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikat tym bardziej cieszy, że wg. Komisji Certyfikującej, uzyskać go mogły tylko te firmy, które dowiodły wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zdaniem Komisji to właśnie od potencjału ludzkiego i umiejętności jego wykorzystania zależy dziś poziom innowacyjności i nowoczesności przedsiębiorstw, które z kolei przekładają się na osiąganie przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Uzyskany tytuł ma nie tylko pozytywny wydźwięk wizerunkowy, ale potwierdza też wyraźnie, że zdefiniowane przez Grupę PKP wartości – w tym Nowoczesność – nie są tylko wizją przyszłości, ale mają swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach i są dostrzegane przez niezależne otoczenie zewnętrzne.
 
Organizatorem merytorycznym Programu "Przedsiębiorstwo Przyszłości" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest projektem cyklicznym, a certyfikaty przyznawane są na rok. Kolejna, II edycja Programu rozpocznie się jesienią 2014 roku.

 
Źródło: PKP S.A. oraz http://www.przedsiebiorstwoprzyszlosci.pl

sobota, 15 marca 2014

KAŻDA WASZA OPNIA SIĘ LICZY!

Obecny rozkład respondentów naszego badania wg płci:
- Kobiety: 323 respondentki (w tym 84 Prezeski)
- Mężczyźni: 519 respondentów (w tym 166 Prezesów)...


Drogie Panie!
Wierzymy, że zechcecie podzielić się swoimi opiniami nt. funkcjonowania i rozwoju polskich firm - co najmniej tak licznie jak Panowie!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety (zostało już niewiele czasu):


Autorzy badania:
www.moszynski.pl & www.annaszubert.com

czwartek, 6 marca 2014

Porwany Dyrektor Personalny na Krymie

źródło: http://fakty.interia.pl/news-ukrainska-prawda-dyrektor-personalny-ukrainskiej-strazy-gran,nId,1352519

Dyrektor personalny ukraińskiej Straży Granicznej został porwany przez nieznanych sprawców - donosi portal "Ukraińska Prawda".
Jak wynika z informacji "Ukraińskiej Prawdy", Mychajło Kowal został porwany na Krymie. 
Informację tę potwierdził zastępca przewodniczącego ukraińskiej Służby Granicznej Siergiej Astakhov. - Zaangażowaliśmy już w sprawę policję, która podejmuje wszystkie możliwe kroki, aby go odnaleźć - dodał. Świadek zdarzenia twierdzi, iż samochód, którym jechał Kowal, został zatrzymany przez rosyjskich motocyklistów, którzy przebili opony w aucie i porwali dyrektora.

sobota, 8 lutego 2014

CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS ~ 500 złotych medali dla 500 respondentów naszego badania! :-))
Właśnie osiągnęliśmy poziom

500 RESPONDENTÓW

w naszym badaniu nt.
Polskich Przedsiębiorców!!!

Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy
i zapraszamy do udziału drugą pięćsetkę przedsiębiorców oraz osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami

- wtedy właśnie, gdy uzyskamy odpowiedzi od 1000 osób, planujemy podzielić się z Wami wynikami naszego badania!

 
 
 

sobota, 1 lutego 2014

W naszym badaniu wzięło już udział blisko 500 polskich Przedsiębiorców - zapraszamy również Ciebie!


http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl/

Serdeczne podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Złotowie za wsparcie naszego badania! :-)


http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl/

 
fot. newseria.pl

Źródło:
http://www.pracodawcagodnyzaufania.pl/PL/aktualnosci/pkp-sa-stawia-na-rozwoj-pracownikow.html

PKP S.A. w swojej polityce personalnej stawia na rozwój kompetencji pracowników. Organizuje szkolenia, staże, dofinansowuje studia, udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych oraz wykorzystuje inne formy rozwoju pracowników. Właśnie dobiega końca diagnoza potrzeb szkoleniowych, która pozwoli na określenie przyszłorocznego budżetu na ten cel oraz długoterminowej strategii w tym zakresie.
 
Tylko do połowy października tego roku w PKP S.A. w różnych formach doskonalenia kwalifikacji zawodowych udział wzięło blisko 3300 osób, co w odniesieniu do liczby zatrudnionych stanowi ponad 118 proc. składu osobowego spółki. Natomiast rozwój pracowników to nie są tylko szkolenia. To szereg różnych działań rozwojowych, które muszą być projektowane w perspektywie długofalowej. To też jest realizowane w kontekście współpracy z różnego rodzaju uczelniami wyższymi – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Witold Moszyński, dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Polskich Kolejach Państwowych SA.
 
W całej grupie PKP zatrudnionych jest obecnie ponad 83 tysiące pracowników.
Dlatego też temat związany z kształceniem, z podnoszeniem kompetencji to bardzo wymagający obszar, który wymaga skonsolidowanych działań wszystkich osób, które odpowiadają za zarządzenie kapitałem ludzkim w całej organizacji – zauważa Moszyński.
Spółka PKP SA właśnie kończy diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 
Badaliśmy potrzeby pracowników na różnych poziomach, aby odkryć, co jest faktyczną potrzebą; i w jakim kierunku powinny zmierzać działania rozwojowe w przyszłym roku. Cieszymy się, że pracownicy spółki bardzo mocno zaangażowali się w dzielenie informacją na temat swoich potrzeb, co pozwala zaprojektować zarówno programy szkoleń jak i budżety na przyszły rok – dodaje dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Polskich Kolejach Państwowych SA.
 
Ważna nie tylko pensja, ale też rozwój
PKP SA było partnerem strategicznym oraz członkiem kapituły organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska i Impresję Studio Promocji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Ocenie podlegały firmy z branż spożywczej, teleinformatycznej i ubezpieczeniowej. Laureatami zostały firmy Danone, Action SA i Compensa TU SA. Organizowany od 2008 r. konkurs ma na celu promocję przedsiębiorstw, które pozytywnie wyróżniają się pod kątem polityki pracowniczej.
 
Pracodawca godny zaufania to taki, który stwarza pracownikowi godne warunki pracy, a więc nie tylko płaci dobrze i na czas, ale także stwarza możliwość rozwoju osobistego – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Arendarski prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Podkreśla, że szkolenia to tylko jeden aspekt. Równie ważne są odpowiednia atmosfera w pracy i docenienie wkładu pracownika w rozwój firmy.
 
W dobrej firmie pracownik nie jest tylko najemnikiem, który przychodzi na osiem godzin, świadczy pracę i wychodzi. Jest współgospodarzem tej firmy, który o nią dba, bo wie, że rozwój firmy powiązany jest z jego osobistym rozwojem – zauważa Arendarski. – W Polsce wielu pracodawców, zwłaszcza dużych zapewnia dobre programy rozwojowe. Z kolei w wielu niewielkich firmach relacje między szefem i właścicielem są bardzo bliskie, wręcz rodzinne.
 
Kapituła V edycji konkursu o tytuł Pracodawca Godny Zaufania" wyróżniła także dziennikarzy Macieja Pawlaka, redaktora działu gospodarczego Gazety Polskiej za promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Tomasza Pietrygę kierownika działu prawnego „Rzeczpospolitej” za wyjaśnianie przepisów prawa pracy. Nagrodę Specjalną, za całokształt działań w obronie praw pracowniczych otrzymał Lech Wałęsa.
 
Ceremonię wręczenia nagród „Pracodawca Godny Zaufania” poprzedziła debata pt. „Zarządzanie Talentami – moda czy konieczność?”, w której udział wzięli: Małgorzata Marcińska (podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), Bożena Lublińska-Kasprzak (prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Arendarski (prezes Krajowej Izby Gospodarczej), Hubert Biskupski (z-ca redaktora naczelnego Super Expressu i redaktor prowadzący Super Biznes), Witold Moszyński (dyrektor ds. rozwoju pracowników PKP SA) oraz Grażyna Rzehak (członek zarządu, dyrektor ds. HR Grupa Żywiec).

Wyzwania HR 2014


 
Wyzwania 2014
Warszawska, XXI edycja uznanej konferencji „Wyzwania HR” otwiera tegoroczny cykl kluczowych wydarzeń w branży HR. Organizator serwis rekrutacyjny Pracuj.pl zaprasza praktyków, specjalistów i menedżerów na co dzień zarządzających obszarem zasobów ludzkich do udziału w konferencji, poświęconej strategicznej roli HR w zarządzaniu organizacją. Tegoroczne „Wyzwania HR” poznamy już 12 lutego 2014 roku w Hotelu Sheraton przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie.
 
Konferencję otworzy wystąpienie gościa specjalnego - psychologa biznesu p. Jacka Santorskiego
W warszawskiej edycji „Wyzwań HR” sesje tematyczne poprowadzą uznani praktycy HR m.in. Tina Sobocińska oraz Marc Bochirol Schneider Electric Francja, Katarzyna Perłowska Mondelez, Magdalena Bukowska Resolutio, Witold Moszyński PKP, Szymon Kudła CS JET, Maksymilian Pawłowski Leroy Merlin, Rafał Szczepanik Training Projects, oraz Marcin Sieńczyk i Paweł Leks Grupa Pracuj.
Zaproszeni prelegenci przedstawią najlepsze praktyki zarządzania, najnowsze trendy, dzięki którym uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in.:
·         Jakie przemiany zachodzą w polskich firmach
·         Jak budować zaangażowanie pracowników  
·         Jak proaktywnie budować kulturę organizacyjną -  o wojownikach i prześladowcach
·         Jak zrekrutować 100 finansistów   
·         Jak identyfikować talenty w organizacji
·         Czy możliwa jest integracja narzędzi i procesów HR
Konferencja „Wyzwania HR” to forum wymiany doświadczeń i obserwacji. Sprzyja integrowaniu społeczności HR w regionie oraz budowaniu praktycznych relacji między jego uczestnikami – praktykami HR oraz ekspertami i menedżerami kształtującymi politykę personalną w firmach. To unikatowa w regionach możliwość poznania dobrych praktyk stosowanych przez najlepszych specjalistów na rynku.
Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji „Wyzwania HR” znajdą Państwo na: http://www.wyzwaniahr.pl/
 
http://www.wyzwaniahr.pl/
 
 

niedziela, 19 stycznia 2014

Wierszyk "O czosnku i wampirze" mojego synka :-)

Lubię czosnek drodzy moi,
Bo się czosnku wampir boi,
Śmierdzi strasznie ta roślina,
Wampirowi zrzednie mina.


Niech się schowa straszny stwór,
Bo mam czosnku pełen wór.
Hej wampirze, wredny dziadu,

Zjem cię z czosnkiem do obiadu!

:-)
A.M.

poniedziałek, 6 stycznia 2014

"Wyłącznie jedno pytanie rekrutacyjne"

Pewna moja przyjaciółka zarządzająca firmą rekrutacyjną, mając najprawdopodobniej nieco więcej wolnego czasu podczas pierwszego w roku 2014 długiego weekendu ;-) zadała mi poniższe pytanie: 

Dnia 06/01/14 1:11 Ewa*. napisał(a):
--------------------
Witku,
chciałabym zamieścić na swojej stronie mały sondaż dyrektorów HR [...].
Pytanie jest takie: Jeśli mogłbyś zadać tylko jedno pytanie rekrutacyjne to jakie by ono było i dlaczego?
Wypowiedź na max 1000znaków.
Napiszesz? :-) Dasz się namówić?
Ewa*


jednak dałem się namówić i odpowiedziałem jak niżej:

Cześć Ewo,
jest to bardzo trudne zadanie, które stawiasz przed Dyrektorami Personalnymi i w dodatku czysto teoretyczne, gdyż -co oczywiste- niesposób podejmować decyzji rekrutacyjnych w oparciu o jedno tylko zadane pytanie, co więcej różne profile rekrutacyjne, czy też kultury organizacyjne, do których kandydat byłby poszykiwany, determinowałyby różne potrzeby informacyjne; ale jednak podejmując próbę odpowiedzi na tak sfromułowane przez Ciebie wyzwanie, gdybym mógł postawić kandydatowi wyłącznie jedno pytanie, to z pewnością zadałbym mu to poniższe:

Quo vadis?

pozdr. :-)
wm

* Jakakolwiek zbieżność iminon jest czysto przypadkowa, gdyż te zostały zmienione. :-)