Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

niedziela, 15 grudnia 2013

http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl/

http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl/

Nasi Drodzy,
zapraszamy Was do udziału w badaniu skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w Polsce, którego celem jest bliższe poznanie zjawisk związanych z funkcjonowaniem i rozwojem tych firm.

Jako autorzy badania stawiamy sobie za cel empiryczne odnalezienie ewentualnych barier, które mogą utrudniać rozwój ww. firm i staramy się spojrzeć na powyższe zagadnienia z perspektywy firm o różnej dynamice rozwoju i wielkości, w tym także tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku.

Jeśli znacie osoby, które posiadają swoją własną firmę (Mikro i MŚP) i/lub zarządzają nią, PROSIMY O WSPARCIE naszego zespołu badawczego w zbieraniu danych poprzez przekazanie potencjalnym respondentkom i respondentom informacji o tym badaniu (
http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl). Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 min.

serdecznie dziękujemy za udział w badaniu i za jego dalsze propagowanie,

Anna Szubert -
http://www.annaszubert.com
Witold Moszyński - http://www.moszynski.pl