Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

piątek, 23 grudnia 2011

Trudne pytania nie tylko podczas rekrutacji

Nie tylko podczas rekrutacji można się spotkać z trudnym pytaniem.

"Podczas konferencji, Marina Koktysz - dziennikarka opozycyjnej gazety "Narodnoj Wola" - popsuła propagandową sielankę, kłopotliwym pytaniem. Nie zbiło ono jednak z tropu białoruskiego dyktatora.

Przecież nie popiera pana większość. Jak pan się z tym czuje? W kraju nie ma niezależnej telewizji, opozycja nie występuje w mediach, w kraju nie ma niezależnych ośrodków socjologicznych. Niech pan powie, co jeszcze powinno się wydarzyć w kraju, by pan zdecydował się odejść? Po prostu wstać i powiedzieć: odchodzę. Będzie pan lepiej spać... - mówiła.

- Żeby zrozumieć jak ja śpię, trzeba ze mną spać! - odpowiedział Łukaszenko. Salka odpowiedziała mu gromkim śmiechem." 


Źródło: Polska The Times

sobota, 19 listopada 2011

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki 2011 dla Money Expert S.A.


"Zdobycie Godła Inwestor w Kapitał Ludzki jest bez wątpienia dużym wyróżnieniem, zwłaszcza, gdy następuje -tak jak w przypadku Money Expert S.A.- drugi rok z rzędu.

Decyzja Rady Programu IwKL o przyznaniu nam tego wyróżnienia, będąca wynikiem ponownego audytu polityki personalnej prowadzonej w naszej spółce, jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale także swego rodzaju zobowiązaniem do dalszego podnoszenia HR-owych standardów.

Money Expert S.A. dba o rozwój swoich pracowników nie tylko inwestując w ich wdrożenie do pracy pozwalające osiągać im oczekiwane wyniki oraz czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu, ale także inwestując w szkolenia rozwijające kompetencje niezbędne do przygotowania się do nowych ról, jakie przyjdzie poszczególnym pracownikom odegrać w naszej organizacji w przyszłości. Wspieramy również angażowanie się w różne inicjatywy zewnętrzne. Efektem tego było otrzymanie prestiżowego wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY.
Są to jedynie przykłady osiągnięć naszych pracowników wskazujące, iż najlepszą formą inwestycji jest inwestycja w ludzi. Takie podejście jest fundamentem polityki personalnej naszej firmy.

Przywiązujemy też dużą wagę do weryfikacji polityki personalnej i generalnie do badań organizacji, bowiem to one pozwalają w sposób zobiektywizowany spojrzeć na aktualną sytuację firmy. Prócz badań zrealizowanych we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach programu certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki, moich własnych - mierzących jakość pracy w zespole, jesteśmy też świeżo po przeprowadzeniu Badania Kultury Organizacyjnej opartego na uznanym modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna, którego wynikami podzieliliśmy się podczas naszej prelekcji na XIV Kongresie Kadry w Warszawie.
Ponieważ prowadzone przez nas badania są zawsze ściśle osadzone w realiach biznesowych i są powiązane z potrzebami naszej organizacji, dlatego też ich wyniki mają znaczny wpływ się na strategiczne decyzje zarządcze."

wypowiedź z dnia: 2011-11-07, po odebraniu Godła IwKL 

Witold Moszyński
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Money Expert S.A

środa, 2 listopada 2011

HR - 20 lat minęło... - Witold Moszyński: "Lot na księżyc już za nami, teraz czeka nas lot na Marsa"

Videozaproszenie na XIV Kongres Kadry - 8.XI.2011, godz. 13:40, Sala nr 1, Hotel Marriott - Warszawa

Zaproszenie na prelekcję "Kultura Organizacyjna - diagnoza i zmiana" podczas XIV Kongresu Kadry! - Witold Moszyński & Leszek GreńSerdecznie zapraszamy na naszą prelekcję, która odbędzie się 8.XI.2011, o godz. 13:40, w Sali nr 1, w Hotelu Marriott w Warszawie podczas XIV Kongresu Kadry:

Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana.

Czyli jak Cameron i Quinn pomogli nam zainicjować zmiany kultury organizacyjnej?

20 lat rozwoju polskiego HR-u  pozwoliło osiągnąć ten poziom świadomości managementu odpowiedzialnego w organizacjach za kapitał ludzki, iż znaczenie kultury organizacyjnej i jej ogromny wpływ na efektywność przedsiębiorstw pozostaje w tym gronie bezdyskusyjny. Jednak efektywne zarządzanie tym złożonym obszarem nadal jest domeną nielicznych „wtajemniczonych” HR-owców i Zarządów.  W ramach naszego case study podzielimy się niepublikowanymi dotąd wynikami badań przeprowadzonych w polskiej instytucji finansowej Money Expert S.A., opartych na słynnym modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna. Podczas wystąpienia przedstawimy obok metod i narzędzi wykorzystywanych w naszym projekcie badawczym, również te działania HR, które służą rozwojowi efektywności spółki i wzmacnianiu spójności jej kultury organizacyjnej. Dostarczymy wskazówek jak przygotowywać organizację do zmierzenia się różnymi wyzwaniami, w tym tymi,
które zostały wskazane w międzynarodowym badaniu International Survey on HR needs.Kluczowe zagadnienia prelekcji eksperckiej:

1.Jak badać i zrozumieć kulturę organizacyjną na przykładzie polskiej instytucji finansowej?
2.Jak powiązać oczekiwane efekty projektów biznesowych ze świadomym zarządzaniem kulturą organizacyjną?
3.Do jakich zmian inicjowanych przez zespół HR przyczyniło się badanie kultury organizacyjnej w Money Expert S.A.?
4.W jaki sposób postrzeganie aktualnej i oczekiwanej kultury organizacyjnej na różnych szczeblach zarządzania determinuje metody zarządzania różnorodnością?
5.Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych metod badawczych?


Prelegenci:

Witold Moszyński                            Leszek Greń
Dyrektor Departamentu                    Prezes Zarządu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Money Expert S.A.                          Greń Communication
                                                     Sp. z o.o.      
     

sobota, 8 października 2011

ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY...

W dniu 30.X.2011 r. miałem zaszczyt odebrać wyróżnienie przyznane
Money Expert S.A.
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI
I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY!

w konkursie zrealizowanym w ramach procesu ewaluacji ex-ante Wytycznych dotyczących projektów innowacyjnych „Rozwiązania jutra w HR”, w którym nagrodzone zostały zespoły HR dwóch firm:
- wśród małych i średnich przedsiębiorstw pierwsze miejsce zajęła Money Expert S.A.
- wśród dużych przedsiębiorstw pierwsze miejsce zajęła Telekomunikacja Polska S.A.

Przedstawiony przez nasz zespół pomysł innowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji finansowej oparty na koncepcji RYNKU CELÓW SKŁADOWYCH (autorstwa własnego) spotkał się również z bardzo pozytywną krytyką uczestników uroczystej gali zorganizowanej przez PARP.

Za twórczą współpracę oraz niezwykłą kreatywność chciałbym szczególnie mocno podziękować Annie Masłoń oraz Iwonie Golonko.--------

Rozwiązania jutra w HR - konkurs na projekty innowacyjne

Dzisiejsze problemy wynikają
z wczorajszych rozwiązań
Peter M. Senge

Konkurs na projekty innowacyjne, mające na celu wdrażanie do praktyki przedsiębiorstw w Polsce nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w IV kwartale 2011 r. konkurs na projekty zakładające opracowanie nowoczesnych rozwiązań problemów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejszym aspektem w planowanym konkursie jest innowacyjność wypracowanych narzędzi.

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi firmami, które muszą poszukiwać nowych obszarów przewagi konkurencyjnej – nie tylko technologicznej, procesowej ale także lub przede wszystkim – w zakresie metod zarządzania ludźmi.

Projekt, który może zostać dofinansowany, musi zakładać opracowanie innowacyjnej koncepcji rozwiązania problemu z zakresu:

 tworzenia warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+, a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa

 poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+

 dostosowywania pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+

 optymalizacji wykorzystania potencjału 50+ do potrzeb organizacji

 tworzenia i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa

 kontrybucji (wkładu) pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa

 motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa

 tworzenia i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie

Minimalna wartość projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 100 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Realizacja projektu może maksymalnie wynosić 36 miesięcy i będzie przebiegać dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu należy przygotować wstępną koncepcję rozwiązania problemu dotyczącego jednego z ww. obszarów. Celem drugiego etapu jest przetestowanie rozwiązania przez konkretnych przedsiębiorców. W ten sposób zbadana zostanie jego użyteczność. W wyniku realizacji projektu przetestowane rozwiązanie będzie upowszechniane wśród przedsiębiorców i wraz z zakończeniem projektu zostanie przekazane do PARP. Agencja odpowiadać będzie za jego późniejsze bezpłatne udostępnianie tym przedsiębiorcom, którzy borykają się z podobnymi problemami i będą zainteresowani jego wykorzystaniem w przyszłości.

Skuteczne narzędzie rekrutacji - eRecruiter

czwartek, 29 września 2011

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki laureatem nagrody im. Marka Cara - serdeczne gratulacje!


Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki laureatem nagrody im. Marka Cara

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, został wraz z Panią Beatą Wanic, Zastępcą Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, laureatem wręczanej po raz 10. – honorowej Nagrody im. Marka Cara - jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki.

Nagroda została wręczona w pierwszym dniu obrad tegorocznego, XVII Forum Teleinformatyki, obradującego w dniach 22-23 września 2011 r. w Miedzeszynie pod Warszawą. Honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym wręczana jest na Forum Teleinformatyki od 2002 r. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat (pełny skład kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Prof. zw. dr. hab. Jerzy Kisielnicki otrzymał nagrodę m.in. za bardzo aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych i zastosowań ekonometrii w badaniach procesów informatyzacji państwa.

Beata Wanic - Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego m.in. za merytoryczny i organizacyjny wkład, ogromne zaangażowanie i determinację w całym procesie wytworzenia i wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, za otwartość dzielenia się doświadczeniem w tym zakresie ze środowiskami samorządowymi i rządowymi, za popularyzację e-usług i systematyczną pracę nad ich doskonaleniem oraz za aktywne działania przy opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego;


Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

dr Józef Orzeł, Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, przewodniczący KRESI – Koalicji na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nominowany m.in. za 15-letnią, wytrwałą i kreatywną pracę na rzecz budowania porozumienia między władzami publicznymi, nauką i sektorem teleinformatycznym w rozwiązywaniu problemów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz odważne podejmowanie trudnych tematów rozwoju społeczeństwa informacyjnego i inspirowanie różnych środowisk do debaty publicznej na ten temat;

Kazimierz Schmidt, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Nominowany za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności za wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej;

Ryszard Stefanowski, Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej od początku lat 90. XX wieku związany z edukacją informatyczną w szkołach i w społecznościach lokalnych w całym kraju. Nominowany m.in. za współorganizację wielu inicjatyw edukacyjnych dla nauczycieli, konferencji „Informatyka w Szkole”; wdrażanie koncepcji e-szkoły m in. w Wielkopolsce, Opolskiem.

Źródło: http://www.lazarski.pl/aktualnosci/art,386,prof-jerzy-kisielnicki-laureatem-nagrody-im-marka-cara.html

niedziela, 28 sierpnia 2011

Menedżer naukowcem, Forbes, wrzesień 2011

"[...] Czy „dr” przed nazwiskiem menedżera to szansa na lepszy status zawodowy, czy tylko kwestia prestiżu? Tak naprawdę coś o wiele więcej – możliwość własnego rozwoju. Największe korzyści z doktoratów czerpią ci, którzy to zrozumieją.

Prof. Janusz Filipiak, prezes i główny akcjonariusz Comarchu, radzi, aby doktoranci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, przerwali pracę zawodową i skoncentrowali się na naukowej.
– Powinni wykonać badania, przygotować rozprawę, zdobyć wiedzę, a potem ewentualnie wrócić do biznesu – tłumaczy. – W Comarchu kilka osób próbuje pracować i robić doktorat. Obserwuję, jak się frustrują. Zaczynając, mają ambicję, chęci, zamierzają pracować zawodowo, mieć rodzinę i robić badania, ale to ich przerasta. W efekcie mają sami do siebie pretensje, a nie powinni, bo to przekracza możliwości większości osób – uważa prof. Filipiak.
Jego praca naukowa dotyczyła między innymi zagadnień optymalizacji oraz modelowania systemów złożonych.
Gdy został przedsiębiorcą, praca naukowa przydała mu się między innymi do organizacji firmy, modelowania przepływów informacji i ich wykorzystania oraz podejmowania decyzji.
Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na porzucenie pracy zawodowej. Przyczyna jest prozaiczna – stypendia doktorantów są symboliczne.

W bardziej komfortowej sytuacji są osoby, które zaczęły doktorat po osiągnięciu wysokiej pozycji zawodowej. Witold Moszyński, dyrektor departamentu zarządzania zasobami ludzkimi w zajmującym się doradztwem finansowym Money Expert, przygotowuje doktorat z dziedziny HR. Dokładnego tematu jeszcze nie wybrał, ale to nic nadzwyczajnego – temat pracy doktorskiej nierzadko ewoluuje i krystalizuje się w trakcie nauki.
– Łączenie pracy, studiów i życia prywatnego nie jest łatwe, ale jak pokazuje przykład mojej żony, chcieć znaczy móc. Nie tylko pracuje zawodowo, a ze względu na moje godziny pracy poświęca więcej czasu na wychowywanie dwójki dzieci, ale jeszcze w tym roku odebrała dyplom doktora nauk medycznych – opowiada z dumą Moszyński.
On sam w pracy badawczej koncentruje się na poszukiwaniu zależności między metodami pracy menedżerów a osiąganymi przez nich efektami zarządzania. Podjął studia, gdyż chciał poszerzyć wiedzę na temat metod badawczych służących ocenie efektywności organizacji i pracowników. Uważa, że powinna się tym interesować każda firma. Choć już po pierwszym roku studiów doktoranckich założenia badań ewoluowały, to – jak podkreśla – fakt, że intuicyjnie formułowane tezy znajdują potwierdzenie, motywuje go do dalszej pracy naukowej.
[...]"


Autor: Magdalena Gryn"Łazarski Success Stories" - Wywiad z Witoldem Moszyńskim, Dyrektorem HR, absolwentem studiów MBA HR


Autor: Gracjan Krupski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Klubu Absolwenta Uczelnia Łazarskiego, 10.06.2011 r.

piątek, 12 sierpnia 2011

Magiczna liczba 10.000 odwiedzin strony moszynski.pl przekroczona! :-)


Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny!

Po powrocie z urlopu popracuję nad zwiększeniem mojej aktwyności w poszukiwaniu i dzieleniu się na blogu HR-owymi newsami! :-)

"Misja kadrowego" | "The Human Resources Manager"


reż. Eran Riklis, Izrael/Niemcy/Francja/Rumunia 2010, 103 min
żródło: http://www.againstgravity.pl/misja_kadrowego

wtorek, 5 lipca 2011

Szwajcaria – raj dla dyrektorów HR

Spośród 16 krajów Europy Zachodniej dyrektorzy HR najlepiej zarabiają w Szwajcarii. Mediana ich rocznego wynagrodzenia to 176 000 GBP, czyli prawie 800 000 PLN. Wysokie zarobki, rzędu 131 00 GBP (590 000 PLN) odnotowano też w Belgii. Stosunkowo słabo na tle innych krajów wypada Wielka Brytania, która w rankingu zajęła miejsce 12. Najniższe płace dyrektorów HR, wynoszące około 312 000 PLN rocznie, odnotowano w Portugalii.
 
źródło: http://www.wynagrodzenia.pl/ciekawostki_1.php/wpis.459

środa, 4 maja 2011

"MBA jak utwór muzyczny"

"MBA jak utwór muzyczny"
Wywiad z Witoldem Moszyńskim – dyrektorem HR, absolwentem studiów MBA
Rozmawiała: Katarzyna Stec

Studia MBA, podyplomowe, doktoranckie - które wybrać? Żadne! - odpowiada Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Money Expert S.A. - można przecież realizować każde z nich!czwartek, 21 kwietnia 2011

Panel ekspercki - Konferencja Instytutu Outsourcingu pt. „Outsourcing od Kuchni”, Hotel InterContinental, Warszawa

Panel ekpercki - Konferencja „Outsourcing od Kuchni”
Hotel InterContinental, Warszawa 2011-04-05
Organizator: Instytut Outsourcingu

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dobra umowa to oczywiście podstawa współpracy, ale nie warunkuje ona jej sukcesu. Najważniejsze jest przekonanie, że outsourcer rozumie nasze potrzeby i ma zasoby potrzebne do ich prawidłowej realizacji. Pamiętajmy też, że decydując się na kontrakt outsourcingowy powinno się zakładać jego długoterminowość i wysoki stopień integracji biznesów – argumentował Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Money Expert S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Outsourcing staje się coraz powszechniej stosowanym modelem biznesowym. Według badań Instytutu Ipsos stosuje go już 58% dużych i średnich firm. Mimo to jeszcze wielu polskich menedżerów odczuwa obawy przed powierzeniem części swoich zadań firmie zewnętrznej. O tym jak zarządzać kontraktem outsourcingowym, by jego realizacja była korzystna dla obydwu stron oraz jak zredukować potencjalne zagrożenia debatowali goście kwietniowej konferencji Instytutu Outsourcingu – „Outsourcing od kuchni 2011”.


Rosnąca popularność outsourcingu idzie w parze ze wzrostem obaw przed korzystaniem z tego typu usług. Według badań Ipsos najważniejsze z nich dotyczą: bezpieczeństwa operacji, konieczności stałej kontroli i nadzoru realizacji umowy, jakości usług oraz wysokich kosztów usług. Uczestnicy spotkania omówili każdą z obaw i pokazali jak można prowadzić współprace outsourcingową by przynosiła maksymalne korzyści dla obydwu stron. W panelu dyskusyjnym wzięli udział dyrektorzy z firm: Polkomtel, Komfort, Money Expert, Lukas Bank i Liberty Direct.
- Zależało nam, by do debaty zaprosić odbiorców usług outsourcingowych, którzy na co dzień zarządzają kontraktami z partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu mogą obiektywnie ocenić realne szanse i zagrożenia takiej współpracy.- mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu i Target BPO.

Outsourcing jest coraz popularniejszym rozwiązaniem


Wiedza na temat outsourcingu wśród polskich firm stopniowo zwiększa się, potwierdzeniem tego jest fakt, iż rozwiązanie to jest coraz częściej traktowane jako element długofalowej strategii rozwoju organizacji.

- Zarządy firm coraz poważniej podchodzą do kierowania procesem współpracy z zewnętrznym dostawcą. W świetle badań Ipsos w 2006 roku co piąta organizacja deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje właśnie zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma. Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% badanych organizacji. Mimo optymistycznych danych, nadal jednak widzimy, jak wiele barier funkcjonuje w świadomości menedżerów. – mówił podczas konferencji Dominik Łabiński Dyrektor ds. Sprzedaży ArchiDoc, ekspert Instytutu Outsourcingu.

Jakość prawnie gwarantowana

Dbałość o najwyższy standard usług jest kluczowa dla całej współpracy, dlatego dokładne opisanie jej wyznaczników i elementów powinno być priorytetem dla obydwu stron kontraktu.

Głównym zabezpieczeniem jakości jest tzw. umowa SLA (Service Level Agreement). Jest to dokument określający standard usług dostarczanych przez outsourcera. Decydując się na outsourcing sprzedaży postanowiliśmy opisać bardzo szczegółowo proces rekrutacji przedstawicieli handlowych, których praca jest istotna dla powodzenia naszego biznesu. Wyznaczone zostały trzy etapy procesu rekrutacyjnego obejmujące sprawdzenie kompetencji potencjalnego pracownika zarówno przez dostawcę, jak i przez naszych pracowników, którzy będą bezpośrednimi przełożonymi zatrudnianego handlowca. Kolejnymi zabezpieczeniami były tzw. scorecardy, czyli system pomiaru ilości i jakości pracy - w naszym przypadku w szczególności ilości wizyt handlowców w sklepach oraz poziomu realizacji zamówień. Następnym wskaźnikiem była dystrybucja numeryczna – wskazująca ilość sklepów do których wprowadzony został nasz produkt, a także dystrybucja ważona, pokazująca faktyczną jakość naszej dystrybucji. – wyjaśniał Paweł Wrzos, Kierownik Sprzedaży Polkomtel.
Zdaniem Pawła Wrzosa szczegółowe procedury i zapisy dały firmie praktyczne narzędzia kontroli jakości całego procesu sprzedaży i przyczyniły się do jego powodzenia. Dostępne analizy, oparte na niezależnych badaniach rynku wykazały, że dzięki wyoutsourcowanym Siłom Handlowymi sprzedaż naszych kart startowych wzrosła nawet o 30% – to najlepszy parametr powodzenia projektu. – dodał.

Koszty pod kontrolą

Monitorowanie kosztów ponoszonych przez organizację na realizację funkcji nie będących przedmiotem jej głównej działalności powinno być elementem systematycznych analiz finansowych firmy. Gdy koszty wewnętrznej obsługi zadań back – office są zbyt wysokie, a dodatkowo ich realizacja wymaga znaczącego zaangażowania kadry menedżerskiej warto rozważyć oddanie ich zewnętrznemu dostawcy.
- To oczywiste, że wraz z rozwojem firmy, jej działalność wymaga coraz większych nakładów pieniężnych. Znaczną rolę zaczynają wówczas odgrywać koszty działań, które jedynie wspierają główne zadania firmy. To funkcje, które można powierzyć zewnętrznemu partnerowi. Ważne jest, by w takim momencie spróbować realnie oszacować wydatki, jakie firma będzie musiała w dłuższym okresie ponieść na obsługę procesów wspierających. W końcowych wynikach należy zwrócić również uwagę na dostępność do innowacyjnych rozwiązań i nowych narzędzi. Jeżeli dany proces nie jest istotą naszego biznesu, nie będziemy inwestować w jego rozwój, ale skupimy się na bardziej strategicznych obszarach, zaś outsourcer, którego celem jest optymalizacja działań, może w tym obszarze dostarczyć nam wysoką jakość opartą na stale aktualizowanej ofercie - przekonywał Cezary Kosewski, Dyrektor Informatyki Sklepów Komfort SA.

Bezpieczeństwo operacji obsługiwanych przez firmę zewnętrzną

Z sondy wykonanej wśród menedżerów reprezentujących zarówno stronę usługodawcy, jak i usługobiorcy wynika, że sukces i bezpieczeństwo współpracy outsourcingowej zależą od gruntownie przygotowanej umowy oraz pracy nad wzajemnym zrozumieniem partnerów biznesowych.

Z sondy wykonanej wśród menedżerów reprezentujących zarówno stronę usługodawcy, jak i usługobiorcy wynika, że sukces i bezpieczeństwo współpracy outsourcingowej zależą od gruntownie przygotowanej umowy oraz pracy nad wzajemnym zrozumieniem partnerów biznesowych.

- Dobra umowa to oczywiście podstawa współpracy, ale nie warunkuje ona jej sukcesu. Najważniejsze jest przekonanie, że outsourcer rozumie nasze potrzeby i ma zasoby potrzebne do ich prawidłowej realizacji. Pamiętajmy też, że decydując się na kontrakt outsourcingowy powinno się zakładać jego długoterminowość i wysoki stopień integracji biznesów – argumentował Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Money Expert S.A.
Warunkiem zachowania bezpieczeństwa firmy oddającej część swoich funkcji zewnętrznemu dostawcy jest znalezienie równowagi pomiędzy uzyskaniem pożądanego wsparcia w realizacji konkretnych operacji, a całkowitym uzależnieniem od partnera biznesowego.

- W chwili budowania relacji biznesowej dobrze jest przeanalizować ewentualne negatywne konsekwencje współpracy i przemyśleć, na jakich zasadach będziemy mogli się z niej wycofać. Już na początku trwania współpracy należy oszacować możliwe ryzyko: strategiczne, finansowe i operacyjne i na ich podstawie przygotować plany awaryjne oraz systemy zarządzania zmianą – kontynuował Witold Moszyński.

Redukcja zatrudnienia a poczucie bezpieczeństwa pracowników


Wydzielenie części zadań firmy na zewnątrz jest związane ze zmianami w jej strukturze. Nie zawsze oznacza to rzeczywistą redukcję liczby etatów, ale często powoduje szereg modyfikacji w formalnym statusie danego pracownika. W przypadku pracowników szeregowych zazwyczaj uruchamiane są wytyczne wynikające z Prawa Pracy, a konkretnie artykułu 23prim, który reguluje sytuację pracowników w przypadku przejęcia firmy lub części jej funkcji przez drugi podmiot.

- Podejmując współpracę z firmą outsourcingową staramy się dbać o naszych pracowników. Zawsze chcemy jak największej ilości osób zaproponować zatrudnienie u outsourcera na warunkach artykułu 23 prim. Jest to bardzo korzystna propozycja. Dla pracownika oznacza to możliwość przejścia do naszego partnera przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy, ciągłości zatrudnienia i poziomu wynagrodzenia. Zmiana pracodawcy to także szansa na nowe ścieżki rozwoju i szkolenia. – wyjaśniała Małgorzata Borowska, Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Ubezpieczeń Lukas Bank.


Kontrola i nadzór realizacji umowy

Obawa związana z koniecznością skrupulatnej kontroli usługodawcy może być zniwelowana przez dwa czynniki. Pierwszy z nich to zakontraktowanie standardowych narzędzi nadzoru usługodawcy oraz wysokich kar za niedopełnianie uzgodnionych obowiązków. Drugie narzędzie ma charakter bardziej „miękki, relacyjny”, ale jak zauważyli paneliści często jest zdecydowanie skuteczniejsze.

- Mechanizmy kontrolne takie jak audyty oraz kary umowne są oczywiście potrzebne, ale nie przeceniałbym ich roli. Daleko bardziej skutecznym sposobem na budowanie trwałej, owocnej współpracy jest dopasowanie dwóch organizacji i ich zespołów pod względem celów, jakie chcą osiągnąć. Jeżeli jednej stronie zależy wyłącznie na szybkim zysku, to żadne zabezpieczenia formalne nie uchronią takiego kontraktu przed klęską. Najważniejsza jest odpowiednia komunikacja, wspólne cele oraz zaufanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za kontrakt i na tym budowanie sukcesu obydwu firm – mówił Marcin Warszewski, Dyrektor IT i Likwidacji Szkód w Liberty Direct.

Niska świadomości na temat tego czym jest outsourcing i jak dobrze zaplanować współpracę z partnerem zewnętrznym może skutecznie blokować rozwój tego segmentu polskiej gospodarki. Tym większa jest rola wymiany doświadczeń. Jak przekonują eksperci większość obaw związanych z outsourcingiem, można wyeliminować za pomocą standardowych narzędzi i rozwiązań.

- Umiejętne planowanie projektów, stworzenie odpowiedniego zestawu regulacji kontraktowych, a także większa otwartość w relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą usług outsourcingowych pomagają chronić przed niepowodzeniami na polu zarządzania kontraktem outsourcingowym. Bardzo ważne jest, by jasno artykułować swoje obawy i wymieniać doświadczenia zarówno z dobrze, jak i źle zrealizowanych projektów – podsumował Radosław Nożykowski, Adwokat współpracujący z Baker &McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, Ekspert Instytutu Outsourcingu.

Instytut Outsourcingu jest organizacją ekspercką zrzeszają czołowych dostawców rozwiązań outsourcingowych w Polsce. Celem cyklicznych edycji wydarzenia „Outsourcing od kuchni” jest integracja środowiska biznesowego i stworzenie okazji do wymiany doświadczeń dotyczących outsourcingu.

/Instytut Outsourcingu
źródło: bankier.pl

sobota, 9 kwietnia 2011

"Sprintem po szczeblach kariery" - wywiad z Beatą Borschke-Stańczak, Dyrektorem Oddziału Sieci Stacjonarnej Money Expert S.A. w Gdańsku

Przywództwo - to wizja, zdolność do mobilizowania zespołu, umiejętność słuchania, "otwarta głowa" i konsekwencja - wywiad z Bernadetą Jadowską, Dyrektorem Zarządzającym Money Expert Partners

niedziela, 3 kwietnia 2011

Serdeczne podziękowania dla PSZK i dla Prezesa Zarządu Piotra Palikowskiego

Pragnę serdecznie podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami za możliwość udziału w Programie Edukacji Profesjonalnej PEP HR 2010, a Prezesowi Zarządu PSZK Piotrowi Palikowskiemu za wszystkie słowa uznania.


„HR-owa rewolucja w pośrednictwie finansowym. Outsourcing kadrowo-płacowy i budowa systemowego naliczania wynagrodzeń doradców finansowych”


W dniach 8-11 maja w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się największe i nabardziej prestiżowe wydarzenie branży HR w Europie Centralnej - 40. Światowa Konferencja IFTDO & Expo, która jest jednocześnie XIII Kongresem Kadry.


Wydarzenie to -zorganizowane przez Nowoczesną Firmę oraz Fundację Obserwatorium Zarządzania- zgromadzi łącznie około 2000 uczestników – 1000 uczestników Konferencji z Polski i ze świata oraz 1000 odwiedzających Expo. Na Kongresie w ramach prelekcji eksperckiej wystąpią między innymi Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie Money Expert S.A. oraz Michał Strzelec, Sales Executive w firmie ADP Polska Sp. z o.o. dostawcy usług outsourcingu kadrowo-płacowego.

Prelekcja pod tytułem „HR-owa rewolucja w pośrednictwie finansowym. Outsourcing kadrowo-płacowy i budowa systemowego naliczania wynagrodzeń doradców finansowych” odbędzie się 9 maja, o godzinie 13.00 w sali POLAND4.

Celem prelekcji jest zaprezentowanie nowatorskiego projektu wdrożenia usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, będącego wynikiem współpracy podjętej między Money Expert i dostawcą rozwiązania ADP Polska Sp. z o. o.

Zespół wdrożeniowy podjął się ogromnego wyzwania jakim jest zbudowanie rozwiązań systemowych pozwalających m.in. zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń menedżerów i doradców finansowych. Złożone systemy premiowania powiązane z bardzo szeroką paletą produktową, wymiana danych sprzedażowych z licznymi partnerami finansowymi spółki, stosowanie różnych form zatrudniania, podział struktury organizacyjnej na kilka sieci sprzedaży, powiązanie systemów wynagrodzeń ze ścieżkami karier, to tylko przykładowe rafy, z którymi przyszło zmierzyć się zespołowi ekspertów, którzy postanowili dokonać rzeczy z pozoru niemożliwej.

Podczas wystąpienia prelegenci opowiedzą również o rozwiązaniach pozwalających systemowo usprawniać komunikację wewnętrzną, podnosić jakość i dynamikę usług kadrowo-płacowych i administracyjnych oraz wygenerować zasoby czasowe w zespole HR, który mimo zatrudnienia ponad 500 pracowników rocznie realizuje szereg innych strategicznych dla organizacji projektów.

Uczestnicy znajdą odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

1. Kiedy i dlaczego należy podjąć decyzję o outsourcingu kadr i płac, czyli co skłoniło Money Expert S.A. do podjęcia tej strategicznej decyzji?
2. Jakie obszary działań i procesy HR zostały objęte projektem wdrożeniowym?
3. Jakie wyzwania i trudności pojawiły się podczas realizacji projektu?
4. Jak planować aby wystartować i jak planować aby dotrzeć do celu?


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

szczególy na: http://kongreskadry.pl/program/wyklad/1517/

czwartek, 24 lutego 2011

Zaproszenie na prelekcję w ramach Konwentu HR


Zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach którego zaprezentujemy case study - implementację systemu rekrutacyjnego eRecuiter u jednego z pierwszych jego użytkowników tj. w firmie pośrednictwa finansowego Money Expert S.A.

Od września 2009 r. przy pomocy systemu eRecruiter spółka Money Expert przeprowadziła prawie 200 projektów rekrutacyjnych, zebrała ponad 6000 aplikacji i zatrudniła ponad 700 osób. Prowadzenie wielu procesów rekrutacyjnych na terenie całego kraju stawiało spore wymagania co do zachowania najwyższych standardów rekrutacyjnych, wymagało precyzji, zarządzania projektowego oraz bieżącego monitorowania działań poszczególnych rekruterów. System eRecruiter pozwolił podnieść efektywność prowadzonych rekrutacji i skrócić ich czas. Funkcjonalności pozwalające na przeszukiwanie aplikacji archiwalnych, benchmarking kandydatów, szczegółowe opisy poszczególnych aplikacji, zbiorcze nimi zarządzanie oraz monitorowanie pojedynczych procesów rekrutacyjnych dały możliwość zmniejszenia liczby odbywanych spotkań oraz wpłynęły na obniżenie kosztów ponoszonych na rekrutację. Nie bez znaczenia była również optymalizacja zadań w zespole HR. „Odzyskane” zasoby ludzkie mogły być bowiem alokowane w innych projektach HR mających kluczowy wpływ na rozwój Money Expert S.A.


Podczas wystąpienia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:


1. Jak efektywnie i oszczędnie prowadzić projekty rekrutacyjne?

2. Jak w sposób kontrolowany zarządzać wieloma projektami rekrutacyjnymi jednocześnie?
3. Jak wykorzystywać system eRecruiter w realizacji projektów rekrutacyjnych nastawionych na różne źródła pozyskiwania aplikacji kandydatów do pracy?
4. Jaką rolę odegrał system eRecruiter w dynamicznym rozwoju kolejnych budowanych przez Money Expert S.A. sieci sprzedaży?

-------
XXXV konferencja z cyklu Konwent HR – Innowacje w HRM odbędzie się

28 marca 2011 w hotelu Holiday Inn w Warszawie. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Dlaczego warto przyjechać?
• ZNAKOMICI EKSPERCI
• WYSOKA JAKOŚĆ MERYTORYCZNA
• NAJBARDZIEJ AKTUALNE TRENDY HR
• WIEDZA O SKUTECZNYCH ROZWIĄZANIACH I NARZĘDZIACH HR
• WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I NETWORKING
• INTEGRACJA ŚRODOWISKA
• ATRAKCYJNE CENY

Gościem specjalnym konferencji będzie Jacek Santorski, psycholog społeczny, osobisty coach i partner wielu polskich przedsiębiorców.


Kontakt:

Beata Plewka
tel. (22) 890 01 93
beata.plewka@pszk.org.pl
PSZK

Zapraszamy serdecznie!