Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

poniedziałek, 26 marca 2012

Młode małżeństwa coraz częściej decydują się na doradztwo finansowe związane z inwestycją we własne M.


[...] Drugą grupę klientów stanowią osoby starające się o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.- Najwięcej klientów w tej grupie stara się o kredyt związany z zakupem lub remontem mieszkania. Szczególnie młode małżeństwa coraz częściej decydują się na doradztwo finansowe związane z inwestycją we własne M.
Kredyt w tym wypadku stanowi często jedyną formę finansowania zakupu nieruchomości. Potwierdza się tu również pewna prawidłowość. Mianowicie kwota kredytowania rośnie wraz z ceną mieszkania. Doradcy zgłaszają także, że znaczna część klientów prosi o pomoc w zakresie zakupu samochodu, również firmowego, wyposażenia domu oraz kredytów gotówkowych
- mówi
Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Money Expert S.A.

źródło: portfel.pl                                     czytaj cały artykuł

Ewaluacja ex-ante projektu konkursu PARP pt. "Rozwiązania jutra w HR" - Wyróżnienie najlepszych projektów

 
 
 

środa, 21 marca 2012

sobota, 17 marca 2012

Platynowy Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR

W dniu 15 marca 2012 r. podczas Konwentu HR zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami miałem przyjemność odebrać Platynowy Dyplom  Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR za rok 2011.
Serdecznie dziękuję Organizatorom Programu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami za to zaszczytne, najwyższe w programie PEP HR wyróżnienie. Jest ono dla mnie ważne także ze względu docenienia kolejny rok z rzędu moich działań w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu tematyki zarządzania kapitałem ludzkim.
Dziękuję również Prezesowi PSZK Piotrowi Palikowskiemu za wszystkie słowa uznania.


sobota, 10 marca 2012

Fuzja Money Expert z A-Z Finanse

14 lutego 2012r. doszło do porozumienia inwestycyjnego pomiędzy głównymi akcjonariuszami spółek Money Expert S.A.
i A-Z Finanse S.A., na mocy którego doszło do fuzji obu firm. Połączone spółki będą działać pod marką Money Expert S.A. Rozwój firmy wesprze kapitałowo Dom Maklerski IDMSA.


Celem fuzji jest wzrost zasięgu, a tym samym podniesienie efektywności i siły rynkowej przedsiębiorstwa. Jego zarządzanie opierać się będzie na jednym, wspólnym modelu, wynikającym z posiadanego know-how oraz dotychczasowych praktyk i doświadczeń.

Money Expert i A-Finanse wspólną działalność operacyjną rozpoczęli od momentu zawarcia porozumienia – w ciągu 6 kolejnych miesięcy będzie miała miejsce stopniowa integracja na wszystkich płaszczyznach działalności spółek. Formalnie proces połączenia będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi określonymi przez Kodeks Spółek Handlowych.
Pozyskanie tak stabilnego inwestora, jakim jest DM IDMSA, daje dodatkową możliwość zwiększenia rentowności nowopowstałej firmy i solidne podstawy do dalszego jej intensywnego rozwoju na wielu płaszczyznach.
Prezesem spółki pozostaje Pan Roman Wyszomirski.

Po połączeniu Money Expert S.A stał się 4. co do wielkości firmą doradztwa finansowego w Polsce, w uwzględnieniem sprzedaży wszystkich produktów z oferty w 2011r. Spółka zajmuje także 5. pozycję pod kątem sprzedaży kredytów hipotecznych, a tym samym jej udział w rynku doradztwa finansowego wynosi już 8,2%.

Dzięki powiązaniu organizacyjnemu znacząco wzrośnie zasięg działania firmy. Robert Barański, Wiceprezes Money Expert S.A. podkreśla - Po połączeniu firma będzie posiadać 1160 Doradców oraz 40 oddziałów własnych w całej Polsce. Dzięki temu będziemy dysponować silnym zespołem ekspertów wyspecjalizowanych w różnych kategoriach produktowych, którzy dodatkowo objęci będą intensywnym programem szkoleniowo-rozwojowym. To pozwoli na efektywne wzmocnienie wszystkich sieci w istniejących strukturach sprzedażowych.

Połączenie kompetencji i know-how obu spółek gwarantuje świadczenie w pełni kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się usług finansowych. Piotr Junak, Wiceprezes Money Expert S.A. dodaje – Jednym z celów nowo powstałej firmy jest stworzenie najszerszego portfela produktów finansowych. Firma będzie jedynym tak dużym doradcą finansowym w Polsce, który oferuje klientom dostęp do wszystkich produktów kredytowych – kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz samochodowych. Większą uwagę niż dotychczas poświęci również dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Nowa strategia spółki przewiduje także wprowadzenie do oferty rozwiązań finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co będzie uzupełnieniem jej dotychczasowej działalności.

- Decyzja o połączeniu spółek jest jednym z elementów realizacji strategii, która ma doprowadzić do znaczącego zwiększenia naszego udziału w rynku – mówi Roman Wyszomirski - Aspirujemy do pozycji lidera w sektorze doradztwa finansowego pod względem dywersyfikacji i dostępności oferowanych produktów, jakości świadczonych usług, zadowolenia klientów oraz wysokiego zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy. Zamierzamy to osiągnąć dzięki zaangażowanemu udziałowi, kluczowym kompetencjom i satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkich Pracowników firmy.


Roman Wyszomirski
Prezes Zarządu Money Expert S.A. 


źródło: Money Expert S.A.