Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

wtorek, 29 września 2015

Nagroda "HR Najwyższej Jakości" dla PKP S.A.Podczas gali HR Awards Ceremony - najważniejszego dorocznego spotkania Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – PKP S.A. otrzymały certyfikat
"HR Najwyższej Jakości", przyznany na podstawie badania zrealizowanego przez audytorów PSZK. W wydarzeniu wzięli udział Członkowie Instytucjonalni PSZK oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodę w imieniu PKP S.A. odebrał Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Badanie HR Najwyższej Jakości przeprowadzane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) w sposób kompleksowy sprawdza jakość polityki personalnej firmy. Wyróżnienie PKP S.A. certyfikatem oznacza, że Spółka zarządza zasobami ludzkimi w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem najwyższych standardów, stosuje najlepsze praktyki i narzędzia. W procesie certyfikacji zweryfikowane zostały najważniejsze obszary polityki personalnej, takie jak rekrutacja i outplacement, rozwój pracowników, wynagrodzenie i systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna oraz employer branding.Nagrodzeni pracodawcy to przedsiębiorstwa realizujące wyróżniającą się na tle innych organizacji politykę personalną, wyznaczające trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz upowszechniające wysokie standardy branży HR w Polsce. Zgodnie z metodologią badań, potencjalni pracownicy
– wybierając PKP S.A. – mogą mieć pewność, że Spółka w sposób przejrzysty prowadzi zarówno procesy rekrutacji,
jak i redukcji personelu, tworzy równe szanse awansu dla każdego pracownika, organizuje pracę umożliwiając godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, a także dba
o rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji zgodnie
z ich aspiracjami i potrzebami organizacji.


Certyfikat "HR Najwyższej Jakości" to nagroda dla wszystkich Pracowników PKP S.A., gdyż każdy z Pracowników w sposób naturalny zaangażowany 
jest w liczne inicjatywy realizowane
w obszarze HR. Wspólnie zmieniając oblicze Spółki, Pracownicy PKP S.A. sprawiają, że nie tylko podąża ona śladem przedsiębiorstw wiodących prym na rynku, lecz także wytycza nowe szlaki i aspiruje do miana lidera.