Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

HR w liczbach: WYMARZONA PRACA DLA POKOLENIA Y

Zachęcam do zapoznania się z wynikami polskich badań tzw. pokolenia Y, na temat wymarzonej przez to pokolenie pracy:

Zdaniem badanych wymarzoną jest praca, która:

- łączy się z zainteresowaniami (98,4%)
- gwarantuje regularne, comiesięczne dochody  (98,0%)
- umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym  (96,9%)
- wiąże się z uczeniem się ciągle czegoś nowego (94,2%)
- daje możliwość wpływania na to co dzieje się w firmie (91,8%)
- pozwala na uczestnictwo w ważnych i niecodziennych projektach (88,3%)
- zapewnia spokój, stabilność, pewność (86,5%)
- kojarzy się z szefem, z którym łączą podwładnych relacje partnerskie (83,4%)
- wykonywana jest za pomocą komputera (78,3%)
- umożliwia noszenie nieformalnych strojów (74,8%)
- związana jest z kontaktami z ludźmi różnych narodowości (72,1%)

Cechy społeczno-demograficzne badanych:

Płeć: Kobiety (74%, n=192), Mężczyźni (25,6%, n=66)

Wiek: 16-19 lat (36,8%, n=95), 20-23 lata (47,7%, n=123) 24-27 lat (15,5%, n=40)

Status: 
uczeń (36,6%, n=95), student niepracujący (30,6%, n=79), student pracujący (32,6%, n=84)

Staż pracy (odpowiedzi): jeszcze nigdy nie pracowałem zarobkowo (17,8%, n=46), wykonywałem jedynie prace dorywcze (51,6%, n=133), pracuję krócej niż 1 rok (8,9%, n=23), pracuję dłużej niż 1 rok (21,7%, n=56)

Miejsce zamieszkania: miasto powyżej 500 tys. mieszkańców (58,9%, n=152), miasto poniżej 500 tys. mieszkańców (26,0%, n=67), wieś (15,1%, n=39)


źródło: J. Cewińska, M. Striker, K. Wojtaszczyk, Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, za: M. Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska  Sp. z o.o., Kraków 2009, s. 123-125