Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

Role Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Miałem dziś ciekawą wymianę poglądów z pewnym Dyrektorem Sprzedaży na temat ról HR w organizacji. Zainspirowała mnie ona do umieszczenia w tym miejscu bardzo uproszczonego, ale w miarę uporządkowanego, obrazkowego spojrzenia na te właśnie role. Czy któryś z Managerów i Specjalistów HR miałby może ochotę rozszerzyć ów spis głównych obszarów działań nas HR-owców? Zapraszam do komentarzy! :-)A uszczegóławiając ów diagram dookreśliłbym te role, w poniższy sposób: