Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 19 listopada 2011

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki 2011 dla Money Expert S.A.


"Zdobycie Godła Inwestor w Kapitał Ludzki jest bez wątpienia dużym wyróżnieniem, zwłaszcza, gdy następuje -tak jak w przypadku Money Expert S.A.- drugi rok z rzędu.

Decyzja Rady Programu IwKL o przyznaniu nam tego wyróżnienia, będąca wynikiem ponownego audytu polityki personalnej prowadzonej w naszej spółce, jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale także swego rodzaju zobowiązaniem do dalszego podnoszenia HR-owych standardów.

Money Expert S.A. dba o rozwój swoich pracowników nie tylko inwestując w ich wdrożenie do pracy pozwalające osiągać im oczekiwane wyniki oraz czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu, ale także inwestując w szkolenia rozwijające kompetencje niezbędne do przygotowania się do nowych ról, jakie przyjdzie poszczególnym pracownikom odegrać w naszej organizacji w przyszłości. Wspieramy również angażowanie się w różne inicjatywy zewnętrzne. Efektem tego było otrzymanie prestiżowego wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY.
Są to jedynie przykłady osiągnięć naszych pracowników wskazujące, iż najlepszą formą inwestycji jest inwestycja w ludzi. Takie podejście jest fundamentem polityki personalnej naszej firmy.

Przywiązujemy też dużą wagę do weryfikacji polityki personalnej i generalnie do badań organizacji, bowiem to one pozwalają w sposób zobiektywizowany spojrzeć na aktualną sytuację firmy. Prócz badań zrealizowanych we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach programu certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki, moich własnych - mierzących jakość pracy w zespole, jesteśmy też świeżo po przeprowadzeniu Badania Kultury Organizacyjnej opartego na uznanym modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna, którego wynikami podzieliliśmy się podczas naszej prelekcji na XIV Kongresie Kadry w Warszawie.
Ponieważ prowadzone przez nas badania są zawsze ściśle osadzone w realiach biznesowych i są powiązane z potrzebami naszej organizacji, dlatego też ich wyniki mają znaczny wpływ się na strategiczne decyzje zarządcze."

wypowiedź z dnia: 2011-11-07, po odebraniu Godła IwKL 

Witold Moszyński
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Money Expert S.A

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz