Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

niedziela, 2 lipca 2017

http://wskaznikihr.badanie.net/
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu skierowanym do właścicieli firm, menedżerów zarządzających zespołami pracowników oraz menedżerów i ekspertów HR, realizowanym przez Uczelnię Łazarskiego w ramach projektu:
„Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach”

RPMA.01.02.00-14-5620/16
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
Celem badania jest weryfikacja procesów zarządzania kapitałem ludzkim stosowanych w przedsiębiorstwach różnych branż oraz opracowanie zestawu mierników służących do pomiaru efektywności tych procesów. Wynikiem badań będzie budowa innowacyjnego systemu wspomagającego ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach przez firmę HRtec Sp. z o.o. - podmiot zlecający badanie, dostawca kompleksowego systemu do zarządzania procesami HR, komunikacją wewnętrzną i kadrami (HRsys.pl).

Osoby i firmy, które zdecydują się na udział w badaniu otrzymają nieodpłatnie:
  • dostęp do raportu podsumowującego wyniki uzyskane w badaniu ogólnopolskim, które zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych,
  • 6-miesięczny dostęp do wersji testowej innowacyjnego systemu wspomagającego ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwie,
  • 6-miesięczny dostęp do pełnej wersji innowacyjnego systemu wspomagającego ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwie,
  • możliwość wsparcia działań badawczo-rozwojowych służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w Polsce oraz podnoszeniu jakości i efektywności zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw.

Jeśli znają Państwo inne osoby, które posiadają wiedzę i gotowość dzielenia się nią w ramach niniejszego badania, to uprzejmie prosimy o wsparcie zespołu badawczego w zbieraniu danych poprzez przekazanie potencjalnym respondentkom i respondentom informacji o tym badaniu, którego realizacja przewidziana została do 12.07.2017 r.

Wypełnienie ankiety potrwa około 15-20 minut.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu,
Zespół Projektowy

http://wskaznikihr.badanie.net/1 komentarz:

  1. Dobrą metodą na poprawienie wyników firmy jest system do wsparcia działań HR. W mojej firmie niedawno był wdrażany przez https://www.unit4.com/pl program TETA.

    OdpowiedzUsuń