Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

poniedziałek, 26 marca 2012

Ewaluacja ex-ante projektu konkursu PARP pt. "Rozwiązania jutra w HR" - Wyróżnienie najlepszych projektów

 
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza